vilikuvweb

Rotterdamský přístav

O přístavu v Rotterdamu toho bylo již v minulosti hodně řečeno. Často se obejvují v novinách nejrůznější statistiky týkající se objemu převezeného materiálu v tom či oném světově významném přístavu. Od 17. století patřil Rotterdam k největším přístavům na světě. V průběhu 20. stoetí jim dokonce dloho i vládl. S enormním rozvojem gigantickjých států jako je Čína, Indie nebo Brazílie ale v posledních letech ztratil co do objemu svou pozici a musí se tedy spokojit jen s přízviskem "Největší přístav Evropy". V pomyslné soutěži byl v orce 2004 předstižen čínskou Shanghají. Na rozdíl od Rotterdamu tam ale žije na 15 milionů obyvatel. V Rotterdamu jich je jen něco málo přes půl milionu a z toho je ještě četná část přistěhovalců. V budoucnosti ale lze očekávat, že v pořadí největších přístavů světa bude pomale ale jistě přenechávat tuto výsostní pozici dalším přístavlům především v JV Asii. Dalším adeptem, který dohání Rotterdam mílovými kroky je Singapoure. To je přitom město, které není závislé jen na zisccích plynoucích z dopravy ale také z fiančního sekteoru a technologického vývoje. V Evropě je ovšem jeho pozice neotřesitelná a další přístavy jsou ve srovnání s Rotterdamem jen trpaslíci.
Podle statistických údajů dosáhl objem překladového materiálu v loňském roce okolo 315 milionů tun zboží, což bylo o něco méně než v rekordním roce 2000, ale s tím se počítalo díky rozsáhlé ekonomické krizy.
Nyní se opět tempo objemu překladaného zboží pomalu ale jistě blíží ke svým rekordním hodnotám z roku 2000.
Komentáře k článku

Vytvořenou službou P-C.cz - Vlastní blog z vlastního PC. Mapa stránek